Silsilah Kepaksian PernongSilsilah Kerajaan Sekala Brak

Silsilah Paksi Pernong:


1. Ratoe Pernong

2. Oempoe Semula Jadi

3. Oempoe Semula Raja

4. Raja Selalau Sangoen Guru

5. Oempoe Depati Nyalawati

6. Ratu Depati Raja Sutan

7. Raja Dunia

8. Batin Sasuhunan

9. Oempoe Batin Ratu

10. Raja Dunia Muda

11. Pangeran Singa Diraja

12. Pangeran Poerba

13. Pangeran Alip Jaya

14. Pangeran Batin Sekehandak

15. Pangeran Batin Pasirah Purbajaya

16. Pangeran Sempurna Jaya

17. Sutan Makmur Dalom Nata Diraja

18. Sutan Lela Muda

19. Sultan Sempurna Jaya

20. Sutan Raja Selalau Dengian Paksi